CD Như là cổ tích
THÚY ANH PRODUCTIONS CD109 – NHƯ LÀ CỔ TÍCH Download: http://festyy.com/w4UQ6C  
Read more.
CD Nhịp cầu tri âm
THÚY NGA CD602 – NHỊP CẦU TRI ÂM Download: http://festyy.com/w4Uj8b
Read more.
CD Nếu chúng mình cách trở – Mạnh Quỳnh & Phi Nhung
THÚY NGA CD483 – NẾU CHÚNG MÌNH CÁCH TRỞ – MẠNH QUỲNH & PHI NHUNG Download: http://festyy.com/w4UuiW
Read more.
CD Nếu anh đừng hẹn – Tuấn Vũ & Phi Nhung
THÚY ANH PRODUCTIONS CD92 – NẾU ANH ĐỪNG HẸN – TUẤN VŨ & PHI NHUNG Download: http://destyy.com/w4THbu
Read more.
CD Năm cụm núi quê hương
CA DAO PRODUCTIONS CD25 – NĂM CỤM NÚI QUÊ HƯƠNG Download: http://destyy.com/w4TDPt
Read more.
CD Năm 17 tuổi
TÌNH MUSIC PLATINUM SERIES 5 CD – Năm 17 tuổi Download: http://destyy.com/w4Ra2I
Read more.
CD Mùa xuân của mẹ
THÚY NGA CD284 – MÙA XUÂN CỦA MẸ Download: http://corneey.com/w4WNrp
Read more.
CD Mưa đêm ngoại ô
THÚY NGA CD583 – MƯA ĐÊM NGOẠI Ô Download: http://corneey.com/w4QRNk
Read more.
CD Live show Một thoáng quê hương 3 – Dương Ngọc Thái
LÀNG VĂN CD422 – LIVE SHOW MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG 3 – DƯƠNG NGỌC THÁI Download: http://corneey.com/w4Qxa7
Read more.