CD Một chuyến về quê – Randy & Phi Nhung
NEW CASTLE ENTERTAINMENT CD19 – MỘT CHUYẾN VỀ QUÊ – RANDY & PHI NHUNG Download: http://corneey.com/w4QjDf
Read more.
CD Mong em còn ngày mai
MÂY PRODUCTIONS CD – MONG EM CÒN NGÀY MAI Download: http://corneey.com/w4QyQu
Read more.
CD Men say tình ái
THÚY NGA CD269 – MEN SAY TÌNH ÁI Download: http://ceesty.com/w4n4Ae
Read more.
CD Mẹ hiền là bài ca dao
BIỂN TÌNH CD49 – MẸ HIỀN LÀ BÀI CA DAO Download: ceesty.com/w4nMeM
Read more.
CD Lời người lính trẻ xa xôi – Trường Vũ & Phi Nhung
CA DAO PRODUCTIONS CD73 – LỜI NGƯỜI LÍNH TRẺ XA XÔI – TRƯỜNG VŨ & PHI NHUNG Download: http://7r6.com/Iiv0pC
Read more.
CD Liên khúc Quê hương
TÌNH PRODUCTIONS CD12 – LIÊN KHÚC QUÊ HƯƠNG Download: http://ceesty.com/w4nMD8
Read more.
CD Lấy chồng xứ lạ
VÂN SƠN ENTERTAINMENT CD169 – LẤY CHỒNG XỨ LẠ Download: http://eunsetee.com/D3zp
Read more.
CD Lại nhớ người yêu
THÚY NGA CD576 – LẠI NHỚ NGƯỜI YÊU Download: http://megaurl.in/PUSf1
Read more.
CD Kể từ đêm đó – Đặng Hà Duy & Phi Nhung
THÚY NGA CD597 – KỂ TỪ ĐÊM ĐÓ – PHI NHUNG & ĐẶNG HÀ DUY Download: http://megaurl.in/99RtK
Read more.
CD Kẻ trắng tay – Duy Trường
THÚY NGA CD493 – KẺ TRẮNG TAY – DUY TRƯỜNG Download: http://megaurl.in/pwmHS
Read more.